Podziękowania dla mieszkańców oraz zarządów wspólnot mieszkaniowych za udział w projekcie unijnym

Tytuł Projektu: Modernizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacyjnym w Kłodzku przez: Wspólnotę Mieszkaniową przy Pl. Jagiełły 4, Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Czeskiej 21, Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Lutyckiej 11, Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Lutyckiej 29-31, Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Wodnej 1, Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Korfantego 6

Zakończyliśmy intensywny sezon rocznych zebrań wspólnot mieszkaniowych. To dobra okazja, by podziękować Zarządom Wspólnot i członkom wszystkich wspólnot mieszkaniowych za zaangażowanie i udział w dwuletnim projekcie społecznym mającym na celu rewitalizację centrum miasta Kłodzka i poprawa jakości życia jego mieszkańców w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym poprzez zahamowanie degradacji technicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Zgodnie z regulaminem konkursu na rewitalizację wnioski mogły składać wspólnoty mieszkaniowe i było to ogromne przedsięwzięcie, ponieważ kilka wspólnot musiało przystąpić do partnerstwa wcześniej nie znając się oraz podjąć ogromne ryzyko nie mając gwarancji na ich sukces. Jako zarządca mogliśmy wspierać działania zarządów pod względem technicznym organizacyjnym czy prawnym, ale to właściciele i zarządy wspólnot mieszkaniowych podejmowały kluczowe decyzję i ponosiły odpowiedzialność. Jedną z nich było wyłonienie lidera, który brał na siebie ogromną odpowiedzialność. Liderem i Beneficjentem była Wspólnota mieszkaniowa przy Pl. Władysława Jagiełły nr 4 w Kłodzku. W jej imieniu działał zarząd wspólnoty mieszkaniowej, który notabene świetnie wywiązywał się z tej funkcji i własną charyzmą motywował otoczenie do działania.

Brak wykonawców, zwiększenie kosztów remontów powodował ogromne trudności i emocje, ponieważ wszystkim bardzo zależało na uzyskaniu ogromnej dotacji oraz zrealizowaniu projektu do końca. Były również chwile radości kiedy otrzymaliśmy powiadomienie, że wspólnoty otrzymały 85% dofinansowania z budżety Unii Europejskiej oraz 10% z Budżetu Państwa, a później po zwiększeniu kosztów remontów pozytywnie rozpatrzono wniosek o zwiększenie dotacji.

Jak przy każdym remoncie były momenty uciążliwe, zarządy wspólnot wielokrotnie musiały zjawiać się u zarządcy i poświęcać swój czas prywatny do czego zmusić oczywiście nie można, ale bez wątpienia warto było w tym uczestniczyć. Obecni na zebraniu mieszkańcy lub zarządy mają realny wpływ na funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej – począwszy od wysokości zaliczek miesięcznych, po wybór wykonawców itp. Mieszkańcy tych 6 budynków mieli szczęście, że członkowie tych wspólnot bardzo chcieli w tym uczestniczyć i nie dali się zniechęcić przy wielu problemach. Ich postawa i chęć współpracy była ważna dla tego projektu.

Jako zarządca jesteśmy wdzięczni za poświęcony trud na rzecz wspólnot mieszkaniowych, które mają teraz pięknie wyremontowane budynki. Dla pracowników Spółki ZAMG to nie tylko praca, oni również angażują się w takie projekty i z dumą prezentujemy efekty tej pracy. Mamy nadzieję, że w przyszłości ponownie uda się przeprowadzić podobne projekty.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com