RODO

Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych

 1. W Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. w Kłodzku został wyznaczony inspektor ochrony danych (IOD).
 2. Osobą pełniącą funkcję IOD jest Pan Andrzej Kręcichwost.
 3. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z:
  • przetwarzaniem danych osobowych,
  • oraz z wykonywaniem praw przysługujących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO).
 4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
  • adres poczty elektronicznej: biuro@dbi-consulting.pl
  • adres do korespondencji: Andrzej Kręcichwost Inspektor ochrony danych Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul. Grunwaldzka 29
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com