Zarządzanie nieruchomościami

Podejmowanie decyzji, dokonywanie czynności mających na celu w szczególności: zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej; utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem; uzasadnione inwestowanie.

Zarządzanie nieruchomościami i administracja gminnym zasobem mieszkaniowym w Kłodzku, Kudowie Zdrój, Dusznikach, Krosnowicach, Młynowie, Ścinawce Średniej oraz Jaszkowej Dolnej.
Obsługa wspólnot mieszkaniowych zarządzanie i administracja zasobem mieszkaniowym wspólnot (w pełnym zakresie lub wybranych zakresach).
Zarządzanie nieruchomościami instytucji i osób prawnych.
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami osób prywatnych.
Prowadzenie działalności krytej pływalni w Kłodzku.
Zarządzanie Twierdzą Kłodzko.

Naszym Kontrahentom gwarantujemy:

 • pełną ofertę na administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
 • administrowanie nieruchomością w zakresie zleconym przez wspólnotę mieszkaniową lub właściciela nieruchomości,
 • wysoką jakość świadczonych usług w tym pomoc w uzyskaniu zewnętrznych środków finansowych dla zarządzanych nieruchomości,
 • atrakcyjny, stabilny poziom cen (przy rekomendowanej jakości usług), rzetelny i terminowy system rozliczeń,
 • uczciwą i pełną informację w stosunku do właścicieli w zakresie zleconych czynności zarządcy,
 • nowoczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne (zwłaszcza w zakresie modernizacji budynku),
 • bezpłatne konsultacje i doradztwo w zakresie problematyki zarządzania nieruchomościami.

Nasze rekomendacje to:

 • wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami w skład, których wchodzi ponad 600 nieruchomości wspólnot mieszkaniowych w Kłodzku i innych miejscowościach powiatu kłodzkiego oraz budynki gminne w Gminie Miejskiej Kłodzko.
 • odpowiednie zaplecze organizacyjno – techniczne, w tym sprawdzone procedury księgowe,
 • posiadanie umiejętności, doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, przez pracowników naszej Spółki, między innymi w branż budowlanej (kosztorysowanie, nadzorowanie i rozliczanie), elektrycznej, C.O., sanitarnej oraz gazowej.
 • dyspozycyjność poza urzędowymi godzinami pracy,
 • elastyczność, rzetelność i wysoka jakość działania.

W ramach wynagrodzenia zarządcy oferujemy n/w usługi:

obsługa techniczna:
prowadzenie dokumentacji technicznej zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zlecanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej, gazowej, elementów budowlanych, kosztorysowanie, nadzorowanie i rozliczanie robót budowlanych, zlecanie usług kominiarskich oraz dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji części wspólnych nieruchomości, zlecanie usuwania wszelkich awarii i ich skutków, kontrola nad zapewnieniem dostaw mediów do budynków,

obsługa księgowa:
prowadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego, przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo­ - rozliczeniowej, prowadzenie rachunków bankowych Klienta, sprawozdawczości Klienta dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami, windykacja należności, sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań i ich realizacji, roczne rozliczenie świadczeń za rok poprzedni po zebraniu sprawozdawczym, bieżące informowanie Klienta o kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, mediów oraz kosztów remontów.
kompleksowa obsługa przy składaniu wniosków i pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego (unijnego i krajowego) dla zarządzanych nieruchomości jest nową usługą oferowaną naszym klientom.

W 2012 roku w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kłodzka współuczestniczyliśmy z Gminą miejską w Kłodzku przy rewitalizacji 4 budynków o obrębie wyspy Piasek w Kłodzku a pozyskana kwota refundacji wyniosła 564 436 zł.

Zarządzanie nieruchomościami Kłodzko - to jeszcze nigdy nie było tak proste.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com