Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji - CEEB

W lipcu 2021 r. ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Przepisy przewidują 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji do CEEB dla budynków już istniejących (licząc od 1 lipca 2021 r.) oraz 14-dniowy dla nowo powstałych. Zatem niektórym podmiotom zostało już niewiele czasu na dokonanie zgłoszenia źródła ciepła i spalania paliw.
Co podlega zgłoszeniu?
CEEB to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. W ewidencji gromadzone są dane dotyczące domów mieszkalnych, lokali usługowych oraz budynków publicznych.
Zgłoszeniu w deklaracji podlegają:
- miejska sieć ciepłownicza, ciepło systemowe, lokalna sieć ciepłownicza,
- kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
- kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
- kominek, koza, ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
- piec kaflowy na paliwo stałe,
- trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa,
- kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,
- kocioł olejowy,
- pompa ciepła,
- ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny,
- kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.
W deklaracji należy również wskazać rodzaj paliw stałych wykorzystywanych w zgłaszanych źródłach ciepła.

Kto dokonuje zgłoszenia?

Deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 1 MW ma obowiązek złożyć każdy właściciel lub zarządca budynku. W przypadku mieszkania, którego ogrzewanie jest zasilane przez wspólne źródło ciepła, np. z miejskiej czy lokalnej sieci ciepłowniczej, to zarządca dokonuje zgłoszenia. Natomiast jeżeli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła, to taką deklarację samodzielnie musi złożyć właściciel lokalu.


Zgodnie z wyjaśnieniami Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, zamieszczonymi na jego stronie internetowej www.gunb.gov.pl, w przypadku budynków czy lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości, dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. Tym samym w przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli należy uznać spełnienie tego obowiązku odnoszącego się przecież do budynku. Brak jest również podstaw do karania tego współwłaściciela, który deklaracji nie złożył dla tego budynku.

Deklaracje można składać w BOL w Urzędzie Miasta w Kłodzku

lub na stronie https://ceeb.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać na stronie:
https://www.gunb.gov.pl/strona/pytania-i-odpowiedzi

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com