Spółka ZAMG Kłodzko zorganizowała spotkanie w sprawie sposobów oszczędzania ciepła oraz finansowania wymiany źródła ciepła

W dniu 16.03.2023r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku odbyło się spotkanie, organizowane przez nasza Spółkę. Klienci naszej spółki poruszali tematy oszczędzania ciepła i możliwości finansowania wymiany źródeł ciepła. Nasi pracownicy uczestniczyli w szkoleniach w tym zakresie. Tak narodził się pomysł zorganizowania spotkania otwartego w celu omówienia najważniejszych tematów.
Skontaktowaliśmy się z ekspertami z WFOŚIGW we Wrocławiu i zaplanowali wspólne działania.


Spotkanie zostało przygotowane w celu omówienia następujących kwestii:
1. Uchwała antysmogowa
2. Sposoby oszczędzania ciepła w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym
3. Aktualna oferta finansowa na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację dla budynków wielolokalowych.
4. Aktualna oferta finansowa na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację dla budynków jednorodzinnych.

Spotkanie otworzył Tomasz Pełyński prezes Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi w Kłodzku witając licznie przybyłych zainteresowanych mieszkańców powiatu kłodzkiego. Moderatorem spotkania był Michał Cisakowski Dyrektor ds. Nieruchomości. W spotkaniu udział wziął Maciej Awiżeń Starosta Kłodzki, Michał Piszko Burmistrz Miasta Kłodzka.

Prezentację przedstawiła pani Marlena Kędzior Doradca Energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość uzyskania niezbędnych informacji w zależności od indywidualnych potrzeb mieszkańców. Czy to informacji dotyczących finansowania wymiany źródła ciepła, czy też wymogów jakie nakłada na obywatela ustawa antysmogowa.

W drugiej części mieszkańcy mogli usłyszeć o innych źródłach finasowania, które omówiła pani Anna Strzelecka-Chromicz Ekspert ds. Finansowania Termomodernizacji Zespół Instrumentów Finansowych i Programów Unijnych Alior Banku SA

Po każdym bloku tematycznym odbywała się dyskusja na trudne tematy związane ze sposobami ogrzewania ciepła itp.

Po spotkaniu wszyscy przyznali, że takie spotkania są bardzo potrzebne.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com