Praca: DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. w Kłodzku poszukuje osoby na stanowisko:
Dyrektor ds. Technicznych

Miejsce pracy: Kłodzko

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:
- udział w podejmowaniu decyzji zarządczych oraz przygotowywanie planów finansowych i rzeczowych dotyczących remontów dla wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki,
- nadzór nad pracą podległych jednostek i pracowników w zakresie m.in. utrzymania stanu technicznego budynków i budowli oraz realizacji planów remontowych,
- udział w ustaleniu zakresu prac remontowych i ustalaniu rozwiązań projektowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Spółki,
- przygotowanie materiałów do przetargów i konkursów ofert oraz udział w komisjach przetargowych, zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi przepisami i regulaminami,
- udział w odbiorach technicznych zleconych prac,
- pozyskiwanie, negocjacje i współpraca z wykonawcami robót budowlanych.

Niezbędne wymagania:
- doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 na stanowisku Kierowniczym
- doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników,
- wykształcenie wyższe techniczne (inżynier budownictwa),
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
- znajomość przepisów prawa budowlanego, norm i standardów w zakresie technicznego utrzymania budynków oraz gospodarki nieruchomościami,
- doświadczenie we współpracy z organami samorządowymi, a także konserwatorem zabytków,
- mile widziane doświadczenie w pracy przy obiektach zabytkowych.

Kandydata powinno cechować:
- umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,
- umiejętność rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
- operatywność, komunikatywność i dyspozycyjność,
- nienaganna postawa etyczna.

Aplikacje prosimy składać na adres: sekretariat@zamg.klodzko.pl


Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:
"Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych przesyłanych w aplikacjach, jest Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. w Kłodzku. Ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko. Tel: 74 647 21 30, e-mail: sekretariat@zamg.klodzko.pl Dane osobowe są przetwarzane w związku z procesem rekrutacji.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com