Poszukujemy pracownika - SPECJALISTY DS TECHNICZNYCH - ODDZIAŁ KUDOWA ZDRÓJ


ZAKŁAD ADMINISTRACJI MIESZKANIAMI GMINNYMI GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO SPÓŁKA Z O.O W KŁODZKU UL. GRUNWALDZKA 29
POSZUKUJE

SPECJALISTY DS TECHNICZNYCH
miejsce pracy : Kudowa Zdrój


Opis stanowiska:
• Dokonywanie przeglądów stanu technicznego budynków i sporządzanie na ich podstawie planu potrzeb konserwacyjno-remontowych
• Udział w przygotowywaniu harmonogramów okresowych w zakresie ogólnobudowlanym zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane
• Przygotowywanie planu rocznego w zakresie rzeczowo-finansowym remontów budynków i lokali gminnych na podstawie planu potrzeb konserwacyjno-remontowych
• Przygotowywanie dokumentacji dotyczących napraw bieżących, konserwacyjnych
i głównych w zakresie rzeczowo-finansowym
• Nadzór nad usługami remontowymi zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane
• Sporządzanie protokołów robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zlecenia
• Dokonywanie odbiorów technicznych robót wykonywanych przez zleceniobiorców usług remontowych
• Udział w przygotowaniu umów na remonty mieszkań, lokali
• Dokonywanie odbioru lokali wyremontowanych, koordynowanie pracą komisji odbioru
• Kompleksowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji wynikającej z zakresu prac Działu Technicznego
• Bezpośredni kontakt z najemcami oraz właścicielami nieruchomości.

Wymagania:
• Wykształcenie minimum średnie techniczne budowlane
• Doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku
• Mile widziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robót


Oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• Wymiar etatu 1/1
• Miejsce pracy: Kudowa Zdrój
• Termin rozpoczęcia pracy: od zaraz

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZAKŁAD ADMINISTRACJI MIESZKANIAMI GMINNYMI GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO SPÓŁKA Z O.O. ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO)”

 

 

 

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com