Poszukujemy pracownika - SPECJALISTY DS TECHNICZNYCH - KŁODZKO

ZAKŁAD ADMINISTRACJI MIESZKANIAMI GMINNYMI GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO SPÓŁKA Z O.O W KŁODZKU UL. GRUNWALDZKA 29

POSZUKUJE

 

SPECJALISTY DS TECHNICZNYCH

miejsce pracy:  Kłodzko

 

 

Opis stanowiska:

 • Dokonywanie przeglądów stanu technicznego budynków i sporządzanie na ich podstawie planu potrzeb konserwacyjno-remontowych
 • Udział w przygotowywaniu harmonogramów okresowych w zakresie ogólnobudowlanym zgodnie z Ustawą  Prawo Budowlane
 • Przygotowywanie planu rocznego w zakresie rzeczowo-finansowym remontów budynków i lokali gminnych na podstawie planu potrzeb konserwacyjno-remontowych
 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczacych napraw bieżących, konserwacyjnych

  i głównych w zakresie rzeczowo-finansowym

 • Nadzór nad usługami remontowymi zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane
 • Sporządzanie protokołów robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zlecenia
 • Dokonywanie odbiorów technicznych robót wykonywanych przez zleceniobiorców usług remontowych
 • Udział w przygotowaniu umów na remonty mieszkań, lokali
 • Dokonywanie odbioru lokali wyremontowanych, koordynowanie pracą komisji odbioru
 • Kompleksowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji wynikającej z zakresu prac Działu Technicznego
 • Bezpośredni kontakt z najemcami oraz włascicielami nieruchomości.

 

Wymagania:

 • Wyksztalcenie minimum średnie techniczne budowlane
 • Doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku
 • Mile widziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznch w budownictwie w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robót

 

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Wymiar etatu 1/1 (istnieje możliwość pracy w niższym wymiarze etatu)
 • Miejsce pracy: Kłodzko

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZAKŁAD ADMINISTRACJI MIESZKANIAMI GMINNYMI GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO SPÓŁKA Z O.O. ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO)”

 

 

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com