Odział w Kudowie-Zdroju

Godziny pracy: 7:30 - 15:30 (Pn - Pt)

ul. Nad Potokiem 22, 57-350 Kudowa Zdrój

Dział Wspólnot: Administracyjny/Księgowość 74/866 29 83

Dział Techniczny: 74/866 11 38

Naszym klientom gwarantujemy:

 • pełną ofertę na administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
 • administrowanie nieruchomością w zakresie zleconym przez wspólnotę mieszkaniową lub właściciela nieruchomości,
 • wysoką jakość świadczonych usług w tym pomoc w uzyskaniu zewnętrznych środków finansowych dla zarządzanych nieruchomości,
 • dzięki dużemu zasobowi zarządzanych nieruchomości gwarantujemy negocjowanie korzystniejszych warunków dla usług tj. ubezpieczenie budynku, przeglądy kominiarskie, budowlane, elektryczne czy inne opłaty,
 • atrakcyjny, stabilny poziom cen (przy rekomendowanej jakości usług), rzetelny i terminowy system rozliczeń,
 • uczciwą i pełną informację w stosunku do właścicieli w zakresie zleconych czynności zarządcy,
 • nowoczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne (zwłaszcza w zakresie modernizacji budynku) oraz nowoczesny system rozliczeniowo-księgowy dostoswany do kilku tysięcy indywidualnych rozliczeń sporządzanych corocznie,
 • bezpłatne konsultacje i doradztwo w zakresie problematyki zarządzania nieruchomościami,
 • bezpłatne konsultacje i doradztwo prawnicze w zatrudnianych przez naszą Spółkę radców prawnych i adwokatów.

Ponadto nasze rekomendacje to:

 • Współpracujemy z wieloma specjalistami z różnych branż.
 • Jesteśmy otwarci na propozycje właścicieli, a także posiadamy własne rozwiązania.
 • Jesteśmy dyspozycyjni poza urzędowymi godzinami pracy w razie potrzeby.
 • Posiadamy stałą siedzibę firmy w Kłodzku, a także wydział Wspólnot w Kudowie-Zdroju.
 • Zatrudniamy osoby z Licencją Zawodową Zarządcy Nieruchomościami oraz pracownicy odbywają regularne szkolenia z zakresu finansowo księgowego, podatku od osób prawnych oraz z prawa budowlanego.
 • Spółka jest ubezpieczona od Odpowiedzialności Cywilnej od czynności zarządzania.
 • Elastyczność, rzetelność i wysoka jakość działania.
 • Szybki system reagowania w razie wystąpienia awarii.

Zarządzanie nieruchomościami

 • zarządzanie zasobem mieszkaniowym
 • obsługiwanie wspólnot mieszkaniowych - zarządzanie i administracja zasobem mieszkaniowym wspólnot (w zakresie pełnym lub wybranych zakresach)
 • zarządzanie nieruchomościami instytucji i osób prawnych
 • administrowanie i zarządzanie nieruchomościami osób prywatnych

W ramach wynagrodzenia zarządcy oferujemy n/w usługi

 • obsługa księgowa: prowadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego w nowej technologii SQL, przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo¬ - rozliczeniowej, prowadzenie rachunków bankowych Klienta, sprawozdawczości Klienta dla urzędów (Urząd Skarbowy, GUS, ZUS, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski, Konserwator Zabytków) zgodnie z obowiązującymi przepisami, windykacja należności, sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji, roczne rozliczenie świadczeń za rok poprzedni po zebraniu sprawozdawczym, bieżące informowanie Klienta o kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, mediów oraz kosztów remontów.
 • obsługa techniczna: prowadzenie dokumentacji technicznej zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zlecanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej, gazowej, elementów budowlanych po wynegocjowaniu cen, zlecanie robót na podstawie podjętych uchwał, kosztorysowanie w miarę potrzeb, nadzorowanie i rozliczanie robót budowlanych, zlecanie usług kominiarskich oraz dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji części wspólnych nieruchomości, zlecanie usuwania wszelkich awarii i ich skutków, kontrola nad zapewnieniem dostaw mediów do budynków,
 • windykacja należności właścicieli od wezwań do zapłaty, przez prowadzenie spraw sądowych do koordynowania ściągania należności przez komorników itp.

Zarządzanie nieruchomościami Kłodzko – nie jest tak proste, jak się wydaje.
ZAMG = tradycja + solidność + rzetelność + profesjonalizm

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com