Nowe pojemniki na odpady komunalne w Kłodzku z logo Spółki "ZAMG"

Zarząd Spółki ZAMG podjął decyzję o zakupie nowych pojemników i wydzierżawieniu ich wspólnotom mieszkaniowym.

Odpowiednia kolorystyka widoczna na załączonych zdjęciach to nie wszytko. Pojemniki o pojemności 1100l na plastiki i szkło będą miały wykonane po 2 rozety wrzutowe w górnej pokrywie, dla ułatwienia wrzucania śmieci bez podnoszenia klap. Natomiast pojemniki 1100l na papier będą miały wykonane daszki wrzutowe umożliwiające wrzucanie bez podnoszenia pokrywy. Logo ZAMG KŁODZKO w formie termodruku oraz inne zabezpieczenia, które będą dodatkowym sposobem identyfikacji w razie kradzieży.

Ponadto pojemniki będą miały wykonane naklejki z opisem, co należy wrzucać do danej frakcji wykonane na ciepło w fazie produkcji wg projektu zarządcy, które mają ułatwić mieszkańcom dostosowanie się do nowych wymogów i zachęcić do dostosowania się do konieczności segregacji odpadów.

Pojemniki będą nowe, wyprodukowane w 2019r. dla Spółki ZAMG w celu dzierżawienia ich dla wspólnot mieszkaniowych w Kłodzku.

Planujemy umieszczenie w boksach śmietnikowych oraz w miejscach składowania pojemników nowych pojemników zakupionych przez naszą Spółkę.

Zarząd Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko informuje, że na terenie miasta Kłodzka, we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę ZAMG wymiana pojemników będzie odbywać się sukcesywnie. Nowe pojemniki będą wyposażone w logo spółki „ZAMG Kłodzko”.

Odpady zgromadzone w pojemnikach dotychczasowego operatora, tj. firmy „Komunalnik” również zostaną opróżnione i z czasem odbierane. Po podstawieniu nowych pojemników prosimy o wrzucanie śmieci do pojemników z nowym logo „ZAMG Kłodzko”. Mieszkańców prosimy, aby starych pojemników po ich opróżnieniu nie zabierali już na swoje posesje, aby firma „Komunalnik”  mogła je bez przeszkód odebrać. Nowe pojemniki planujemy podstawić bez zbędnej zwłoki tak aby zapewnić jak najsprawniejszą obsługę budynków wielorodzinnych.

Wymiana pojemników jest trudnym zadaniem logistycznym i wymaga czasu, dlatego bardzo prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.

Jednocześnie Zarząd Spółki pragnie zapewnić, że dokłada wszelkich starań, aby zmiana pojemników przebiegła w miarę sprawnie i bez kłopotów. Za ewentualne utrudnienia i niedogodności z góry przepraszamy.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com