Dział Techniczny

Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane. Diagnostyka awarii, usterek, realizacja prac konserwacyjnych oraz remontowych, prowadzenie dokumentacji technicznej.

W ramach wynagrodzenia zarządcy oferujemy obsługę techniczną:

  • prowadzenie dokumentacji technicznej zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
  • okresowy przegląd instalacji wodno-kan., elektrycznej, gazowej, C.O., elementów budowlanych;
  • kosztorysowanie, nadzorowanie i rozliczanie robót budowlanych;
  • zlecanie usług kominiarskich oraz dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji;
  • części wspólnych nieruchomości;
  • zlecanie usuwania wszelkich awarii i ich skutków;
  • kontrola nad zapewnieniem dostaw mediów do budynków.

Oferowane przez nas usługi należą do najlepszych na rynku. O zarządzaniu nieruchomościami wiemy wszystko.

Dział Techniczny
Pokój nr 27/ II piętro, tel.: 74 647 21 35, 74 647 21 36

Administrator
Wywóz nieczystości, sprzątanie klatek schodowych
Technicy regionu
Planowanie remontów
Zgłaszanie awarii

Informacja w sprawie prowadzonych prac remontowych
Pokój nr 26/ II piętro, 74 647 21 34

Rozliczenia C.O.
Pokój nr 25/ II piętro, tel.: 74 647 21 33

Informacja w sprawie instalacji elektrycznych
Przeglądy budowlane, elektryczne budynków

Kierownik tel. 74 647 21 35

PLANUJESZ TERMOMODERNIZACJĘ – możesz dodatkowo otrzymać pieniądze.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS – zlecimy dla Państwa audyt efektywności energetycznej i wystąpimy do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie Białych Certyfikatów, które następnie sprzedane zostaną na Giełdzie Energii. Obecna cena za 1 TOE, to ok.1600,-

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com