Do odwołania wstrzymuje się przyjęcia interesantów

UWAGA!!!

Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o.
w Kłodzku zawiadamia, że w związku z zagrożeniem koronawirusem od dnia 12 marca br.

do odwołania wstrzymuje się przyjęcia interesantów.


Wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie po nr tel. 074 / 647 21 30, elektronicznie na
adres email sekretariat@zamg.klodzko.pl lub korespondencyjnie.
Dodatkowe adresy I numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Spółki pod
adresem www.zamg.klodzko.pl
W sprawach nagłych proszę kontaktować się pod numerem telefonu (74) 647 21 30.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com