Kalendarz aktualności

« Lipiec 2019 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
piątek, 13 kwiecień 2018 13:33

Zapytanie ofertowe nr 2

Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. z siedzibą w Kłodzku zachęca do składania ofert na modernizację budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacyjnym w Kłodzku. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, dwóch, kilku lub wszystkich części zamówienia. Liczba części: 6.

 • część nr 1 – Rewitalizacja budynku przy Pl. Jagiełły 4 w Kłodzku.
 • część nr 2 – Modernizacja budynku przy ul. Czeskiej 21 w Kłodzku.
 • część nr 3 – Modernizacja budynku przy ul. Lutyckiej 11 w Kłodzku.
 • część nr 4 – Modernizacja budynku przy ul. Lutyckiej 29-31 w Kłodzku.
 • część nr 5 – Modernizacja budynku przy ul. Wodnej 1 w Kłodzku.
 • część nr 6 – Modernizacja budynku przy ul. Korfantego 6 w Kłodzku.

Treść zapytania oraz szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (dotyczy wszystkich części) określa zapytanie ofertowe w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, decyzje konserwatorskie, tabele równoważności, które stanowią załącznik omawianego zapytania ofertowego.

Ogłoszenie zapytania ofertowego jest dostępne w niżej zamieszczonym linku: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1103766

W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godz. 11:00 na adres: EffiCon Sp. z o.o.” sp. k. ul. Awicenny 14, 54-611 Wrocław (sekretariat).

Osobami uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami są:

 • w zakresie treści zapytania ofertowego - procedury wyboru - Mariusz Fleszar, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godz. 8:00-15:00 w dni robocze.
 • w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji wnioskowej - Agnieszka Herl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godz. 8:00-15:00 w dni robocze.

Należy pamiętać:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu jako formę wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe (dotyczy wszystkich części). Przedmiary Robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie stanowią podstawy określenia zakresu przedmiotu zamówienia. Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Zapytaniem ofertowym w tym, w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, decyzjach konserwatorskich, tabelach równoważności. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania

Zachęcamy do składania ofert.

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część nr 1 – Modernizacja budynku przy Pl. Jagiełły 4 w Kłodzku

Najkorzystniejszą ofertę dla części nr 1 zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego kryteriami oceny złożyła firma: PBR „WERBUD” Eugeniusz Franków, ul. Lipowa 1B, 57-300 Kłodzko, która zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę: 299.541,55 zł brutto.

Część nr 2 – Modernizacja budynku przy ul. Czeskiej 21 w Kłodzku

Najkorzystniejszą ofertę dla części nr 2, zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego kryteriami oceny, złożyła firma: Zakład Usług Budowlanych Sp. z o. o., ul. Krakowska 22, 57-156 Bardo, która zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę: 471.724,62 zł brutto.

Ponadto Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla części nr 3, 4, 5 i 6 zostało unieważnione.

UZASADNIENIE

1. Zamawiający unieważnił postępowania dla części nr 3, 5 i 6 z uwagi, iż w terminie składania ofert nie złożono żadnej oferty.

2. Zamawiający unieważnił postępowania dla części nr 4, z uwagi, iż najkorzystniejsza oferta przekroczyła cenę zakontraktowaną w budżecie projektu.

Dane kontaktowe

Nieruchomości Kłodzko

ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko
tel. ­ 74 647 21 30
fax. ­ 74 647 29 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • REGON 891401714
 • NIP 883­17­09­202
 • KRS 0000110338

Formularz kontaktowy