Poszukujemy pracownika Kudowa Zdrój

Poszukujemy pracownika na stanowisko SPECJALISTA DS TECHNICZNYCH w Oddziale ZAMG Kudowa-Zdrój.

WYMOGI SPECJALISTA DS TECHNICZNYCH:

 1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły): wyższe lub średnie techniczne w branży budowlanej lub pokrewnej.
 2. Mile widziane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub doświadczenie w branży budowlanej.

Zakres obowiązków:

 • zgłaszanie i monitoring usterek,
 • reagowanie na awarie i zgłoszenia alarmowe,
 • monitorowanie stanu technicznego budynków, instalacji itp.,
 • stały kontakt z zarządami wspólnot i administracją zarządcy,
 • udzielanie informacji dotyczących remontów,
 • prowadzenie korespondencji elektronicznej,
 • w miarę potrzeby współpraca z innymi zespołami z administracji,
 • inicjowanie dodatkowych prac i rozwiązań w obiekcie.

Wymagania:

 • zdolność do samodzielnej organizacji pracy, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, sumienność i obowiązkowość, zdolność do uczenia się i przyswajania wiedzy
  technicznej,
 • wiedza z zakresu utrzymania technicznego budynków, obsługi instalacji elektrycznych i urządzeń sanitarnych, zdolności manualno-techniczne poparte doświadczeniem,
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość obsługi pakietu MS Office (w szczególności Word,
  Excel) i programów do kosztorysowania, w tym oczekiwana umiejętność czytania i rozumienia
  dokumentacji technicznej,
 • dobra znajomość ustawy - Prawo budowlane,
 • prowadzenie rejestru zawieranych umów,
 • prowadzenie rejestru wykonanych robót.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • dodatkowe benefity,
 • uczestnictwo w kursach i szkoleniach, stały rozwój kompetencji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV na adres sekretariat@zamg.klodzko.pl lub w sekretariacie ZAMG ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZAKŁAD ADMINISTRACJI MIESZKANIAMI GMINNYMI GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO SPÓŁKA Z O.O. ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO)”.
………………………………
(Podpis kandydata)

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com